Historia, rozpowszechnianie i odtwarzanie hejnału

Tradycją jest ,że każde szanujące się miasto na terenie RP posiada swój hejnał- jako jeden z symboli podkreślający  charakter i historię szczególnie naszego średniowiecznego miasta.

Hejnał odgrywany był od dawien dawna jako znak ważnego wydarzenia , a najczęściej oznajmiał o zbliżającym się wrogu. Tak było kiedyś . Obecnie najczęściej odgrywany jest podczas ważnych wydarzeń historycznych i kulturalnych naszego Miasta.

Hejnał dla Gniewu skomponowała na początku 1999 roku Jadwiga Mielke w trzech wersjach, które zaprezentowała na jednej z Sesji RM w Gniewie. Ówczesna RM jednogłośnie zdecydowała o wyborze aktualnie wykonywanego utworu, który Uchwałą RM nr XIV/77/99 z dnia 30 lipca 1999 roku  stał się hejnałem Gniewu. Zgodnie
z umową nr 3/99 z dnia 16 lipca 1999 roku zawartą pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Gniew a Jadwigą Mielke, w przedmiocie przeniesienia praw osobistych i majątkowych do hejnału, autorka przekazała nieodpłatnie swój utwór w formie darowizny na rzecz Gminy Gniew, oraz zadeklarowała osobiste odtwarzanie tego utworu przez okres 20 lat lub przez osobę, którą sama powoła w jej miejsce.

Zgodnie z pisemnym regulaminem Hejnalista odtwarza Hejnał Gniewu z balkonu Ratusza Miejskiego najczęściej w stroju historycznym w następujących terminach:

– w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
– 1 stycznia każdego roku
– 27 stycznia każdego roku
– 3 maja każdego roku
– 15 sierpnia każdego roku
– 25 września każdego roku
– 11 listopada każdego roku
– oraz z okazji uroczystych sesji RM w Gniewie

Hejnalista może rozpowszechniać Hejnał w innych miejscach niż określono wyżej za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. Wielokrotnie był odtwarzany na żywo dla TVP, Polonia i TV Gdańsk oraz Radio Głos. Nie jest to jedyna kompozycja Jadwigi Mielke, ponieważ w 2008 roku, skomponowała z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Piekarzy i Rzemieślników w Gdańsku- Hejnał na Święto Chleba, który od 2008 roku jest odtwarzany podczas tego święta na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Wpisała się też w historię miasta Pelplin, które powierzyło jej- z powodzeniem, premierowe publiczne odtworzenie Hejnału Pelplina – utworu o bardzo trudnym zapisie nutowym skomponowanego przez Gedymina Grubbę, którego nikt z miejscowych trębaczy nie chciał się podjąć.

J.M.