Fabian Wierzchowski

Fabian Wierzchowski

Ksiądz

Ksiądz Fabian Wierzchowski przez wiele lat związany był z Gniewem.
Propagował czytelnictwo wśród młodzieży. W gniewskim progimnazjum nauczał religii, łaciny, a także pełnił obowiązki kierownika szkoły. Działał w Towarzystwie Czytelni Ludowych jako prezes okręgu gniewskiego. Na gniewskim cmentarzu parafialnym znajduje się tablica upamiętniająca osobę księdza Wierzchowskiego.

Ksiądz Fabian Wierzchowski urodził się 20 stycznia 1887 roku w Kurkocinie (pow. Wąbrzeźno)
w rodzinie rolnika Piotra i Wiktorii Wasikowskiej. Kształcił się w gimnazjum w Brodnicy, gdzie w 1908 roku zdał maturę. Studiował na uniwersytecie w Monachium (1908 – 1909)w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie 9 marca 1913 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikarym w Luzinie, Strzepczu, administratorem w Stężycy (1916 – 1921).  W okresie kształtowania się władz polskich na terenie byłego zaboru pruskiego został wybrany w końcu 1918 do Powiatowej Rady Ludowej. Po wikariacie w Nowym Mieście został katechetą w progimnazjum Gniewie (1 stycznia 1923), gdzie uczył również łaciny i przejściowo pełnił obowiązki kierownika szkoły (1928, 1932). Był moderatorem i opiekunem Solidacji Mariańskiej oraz Koła Misyjnego. Otrzymał tytuł profesora, który nadawano doświadczonym i zasłużonym pedagogom. Działał w Towarzystwie Czytelni Ludowych jako prezes okręgu i był członkiem Towarzystwa Naukowego Toruńskiego. Przez zorganizowanie bursy gimnazjalnej przedłużył istnienie progimnazjum gniewskiego. Po jego likwidacji w 1935 roku był katechetą w Grudziądzu w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego (1935 – 1939), gdzie uczył także propedeutyki filozofii. Pełnił również obowiązki dyrektora gimnazjum (1937 – 1938). Był prezesem Koła Pomorskiego Związku Księży Prefektów. Po zajęciu Grudziądza Niemców ukrywał się ((1939), później zgłosił się do pracy duszpasterskiej. Bp M.K. Splett skierował go do Skórcza ( luty 1940 ), gdzie 11 marca 1940 został przez gestapo aresztowany. Wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Tam zmarł 22 lipca 1940 roku. ( Ks. H. Mross „Słownik Kapłanów Diecezji Chełmińskiej wyświęconych w latach 1821 – 1920”, str. 356 ).