Pracownicy

Dyrektor: Jadwiga Mielke

Główny Księgowy: Grażyna Szulc – Głazik

Starszy Bibliotekarz:
Beata Andres
Anna Dyro

Bibliotekarz: Marek Kordowski

Młodszy Bibliotekarz:

Ewa Lenga
Karolina Jarzębowska-Żyła

Animator Kultury/Kapelmistrz: Jadwiga Mielke

Animator Kultury: Kamila Majdzińska

Instruktorzy Muzyczni: Joanna Cerankowska

Pracownik Gospodarczy: Grażyna Janicka

specjalista do spraw artystyczno-muzycznych: Zbyszko Kamiński