l

Opłaty za korzystanie z usług dodatkowych

Wydruk czarno-biały

  • A4 (1 strona) – 0,30 zł
  • A3 (1 strona) – 0,40 zł

Wydruk kolorowy

  • A4 (1 strona) – 0,60 zł
  • A3 (1 strona) – 0,80 zł

Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

  • Opłata za każde wysłane upomnienie o zwrot materiałów bibliotecznych zwykłym listem – 4zł
  • Opłata za każde wysłane upomnienie o zwrot materiałów bibliotecznych poleconym listem – 10 zł