MiGOPS

Współpraca Biblioteki z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej polega na realizacji programów profilaktyki, których tematyka dotyczy m.in. przeciwdziałania uzależnieniom. Realizujemy programy przeciwko agresji i przemocy; tolerancji i bezpieczeństwa. Programy realizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Celem jest uświadomienie dzieci o niebezpieczeństwie i konsekwencjach kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, informowanie gdzie można szukać pomocy.

Cyklicznie odbywają się w bibliotece Warsztaty Artystyczne, prowadzone w ramach profilaktyki i organizacji czasu wolnego dla dzieci i rodzin.
Warsztaty odbywają się w każdy poniedziałek od 15:00- 17:00, środa 16:00-18:00, czwartek 16:00-18:00.