Gniewska orkiestra dęta

To zespół z największym stażem działający od 1 kwietnia 1987 roku w Gniewie, pod batutą kapelmistrza Pani Jadwigi Mielke

 

 

 

 

 

 

To zespół z największym stażem działający od 1 kwietnia 1987roku w  Gniewie, pod batutą kapelmistrza Pani  Jadwigi Mielke.

Orkiestra odgrywa ważną rolę w propagowaniu kultury muzycznej wśród społeczności lokalnej. Inicjatorem i pomysłodawcą założenia takiego zespołu w Gniewie był ówczesny Burmistrz Gniewu Pan dr Józef Puczyński- który zlecił wykonanie tego zadania ówczesnemu dyrektorowi MGOKiS w Gniewie Panu Jerzemu Krause.

Na pierwsze spotkanie organizacyjne przybyło 20 osób, w tym dwóch doświadczonych orkiestrantów z poprzednich orkiestr dętych , które działały w Gniewie pan Gerard Dąbrowski i pan Stanisław Gładykowski. Struktura organizacyjna orkiestry kształtowała się przez 10 lat następująco: Kapelmistrz orkiestry-Jadwiga Mielke ½ etatu, Mirosława Górna – instruktor instrumentów dętych drewnianych(klarnety i saksofony)-1/2 etatu i Jan Lentz- instruktor instrumentów dętych blaszanych ½ etatu. Po raz pierwszy orkiestra wystąpiła 1 maja 1988 roku  z powodzeniem podczas pochodu 1- majowego.

Próby Orkiestry odbywają się w każdą sobotę o godzinie 9:00 w Sali Kameralnej Biblioteki w Gniewie. Zapewniamy bezpłatną naukę gry oraz instrumenty- mile widziany własny J Opiekę merytoryczną nad osobami, które rozpoczynają naukę gry na instrumentach, sprawują muzycy Orkiestry Dętej z przygotowaniem pedagogicznym.