Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku we Francji, przez Pierre Vellas’a.  W wyniku współpracy i kontaktów naukowych profesor Haliny Szwarc z profesorem Pierre’em Vellasem utworzyli Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie. Pod nazwą Studium III Wieku, 12 listopada 1975 roku, inaugurowano pierwszy rok akademicki UTW.

Inicjatorem powołania Gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie Walentyna Czapska.

Cele, które przyświecają organizacji to między innymi upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej, ochrona i promocja zdrowia; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.