Klub Seniora

"Wesoła Jesień"

Gniewski klub seniora „Wesoła Jesień” oferuje odpowiednią dawkę kultury, rozrywki oraz stwarza szerokie możliwości samorealizacji współczesnego Seniora.

Głównym celem Klubu jest:
– aktywizacja i integracja osób starszych;
– reintegracja społeczna, utrwalanie więzi społecznych;
– stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego, produktywnego i miłego spędzania wolnego czasu;
– troska i pomoc w rozwoju zainteresowań, zdolności manualnych i artystycznych.

W ramach działalności Klubu organizowane są spotkania okolicznościowe, uczestnicy Klubu są zapraszani na różne imprezy, m. in. koncerty, recitale, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania plenerowe i wycieczki autokarowe.