Środa 12 czerwca br, to dzień w którym miało miejsce spotkanie dyrektorów bibliotek powiatu tczewskiego i starogardzkiego. Gospodarzem spotkania była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie, mająca również nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu tczewskiego. W spotkaniu wzięli udział  dyrektorzy: MBP w Pelplinie,  GBP w Morzeszczynie, MBP w Starogardzie Gd., GBP w Bobowie oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu i Gniewie.  Głównym tematem spotkania były rozważania dotyczące  wysokości zarobków pracowników Bibliotek oraz zasady przyznawania przez organizatora  nagród rocznych dyrektorom tych instytucji.  Nie pominięto tematów związanych z funkcjonowaniem bibliotek  oraz organizacją działań promujących czytelnictwo przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży jak i  pozyskiwaniem środków z zewnątrz. Spotkanie trwało ponad cztery godziny. Było bardzo konstruktywne i wniosło wiele pomysłów w nasze działania. Nie było to pierwsze spotkanie dyrektorów. Spotykamy się od ponad pięciu lat co dwa – trzy miesiące, zawsze w innej bibliotece na terenie powiatu tczewskiego. Z uwagi na urlopy, kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu br.