Aby zostać czytelnikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie należy dopełnić następujących formalności:

  • przyjść do biblioteki głównej lub filii bibliotecznej w Opaleniu lub Wielkich Walichnowach,
  • zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie,
  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu – za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.